Thay đổi thành viên góp vốn

  • Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH hai thành viên

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ THÀNH VIÊN CÔNG TY   (TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG/TẶNG CHO PHẦN VỐN GÓP   A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2.  Hợp đồng chuyển nhượng /tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn […]


0909608102