Điều kiện thành lập công ty phân phối dược phẩm ở TP Hồ Chí Minh

Điều kiện thành lập công ty phân phối dược phẩm ở TP Hồ Chí Minh – Bạn muốn kinh doanh dược phẩm? Muốn thành lập công ty phân phối dược phẩm? Vậy bạn đã nắm được các điều kiện cần thực hiện để có thể hợp lý hóa pháp luật hoạt động kinh doanh chưa.  Công ty Nam Việt Luật sẽ giúp bạn tìm hiểu các điều kiện thành lập công ty phân phối dược phẩm nhé.

Điều kiện thành lập công ty phân phối dược phẩm ở TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh dược phẩm nằm trong nhóm ngành nghề có điều kiện được pháp luật quy định. Vì vậy, các doanh nghiệp khi thành lập công ty TNHH hay công ty Cổ phần đều phải thực hiện các quy định riêng. Luật quy định, Giám đốc hoặc một chức danh quản lý trong công ty bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề dược phẩm , dược liệu theo đúng nội dung hoạt động.

Những đối tượng được đăng ký kinh doanh dược phẩm, dược liệu

Bao gồm tất cả các cá nhân hay tổ chức không thuộc quy định tại điều 13 của Luật Doanh Nghiệp đều sẽ được phép thành lập công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, dược phẩm.

Những điều kiện khi thành lập công ty phân phối dược phẩm gồm

 1. Các văn bản pháp luật quy định việc thành lập công ty kinh doanh dược phẩm
 • Luật dược phẩm năm 2005
 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định số 79/2006/NĐ-CP được ban hành ngày 9/8/2006 và bản thông tư, quyết định chỉ thị của Bộ y tế sẽ được các cơ quan quản lý về y tế cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
 1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thì:
 • Người quản lý chuyên môn về dược phải là dược sỹ đại học đã được các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với loại hình kinh doanh được quy định tại điều 15 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP
 • Phải có cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự đạt tiêu chuẩn thực hành tốt việc phân phối thuốc bao gồm có 17 quy trình chuẩn do Bộ Y tế quy định và được cơ quan quản lý Nhà nước cấp có thẩm quyền thẩm định và chứng nhận quy định cụ thể tại điều 22- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, quyết định số 12/2007/ QĐ- BYT và chỉ thị số 2313/QNĐ/CN của Bộ Y tế.

Điều kiện thành lập công ty phân phối dược phẩm ở TP Hồ Chí Minh

 1. Đăng ký việc thành lập công ty- doanh nghiệp trước khi tiền hành hoạt động kinh doanh

Do là hoạt động kinh doanh có điều kiện, nên bạn cần lưu ý các điều kiện sau:

 • Tên công ty- doanh nghiệp không được trùng lặp hay gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã thành lập trước đó
 • Người quản lý, người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với lĩnh vực mà bạn kinh doanh, hoạt động
 • Có địa chỉ công ty rõ ràng, không được đặt tại chung cư, tòa nhà tập thể hoặc trên các địa điểm theo quy định không được dùng làm trụ sở công ty mà pháp luật đã quy định như: đất nông nghiệp, đất dự án chưa được chuyển đổi mục đích….
 • Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật bắt buộc không được nằm trong trường hợp đối tượng bị hạn chế đăng ký kinh doanh hoặc cấm đăng ký kinh doanh.
 • Trong trường hợp nếu kho chứa dược phẩm, dược liệu của bạn không đồng thời là trụ sở công ty thì yêu cầu bạn bổ sung địa chỉ kho chứa hàng vào mục số 11 về địa điểm kinh doanh công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
 1. Đáp ứng đầy đủ các loại giấy phép trước khi tiến hành kinh doanh

Có ba loại giấy phép bạn cần hoạn thiện trước khi tiến hành phân phối dược phẩm, dược liệu trên thị trường như:

 • Dược phẩm mà bạn kinh doanh phải thuộc loại mà Bộ y tế cấp visa nhập khẩu
 • Người điều hành kinh doanh và người quản lý kho chứa hàng đều phải có chứng chỉ hành nghề dược
 • Về nhãn hiệu của dược phẩm đã được bảo hộ hoặc không tương tự nhãn hiệu đã được chứng nhận độc quyền tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty phân phối dược phẩm tại Nam Việt Luật

 • Tư vấn viên của công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn quá trình hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty dược phẩm. Sau đó, chúng tôi sẽ đại diện bạn tiến hành các hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: nộp hồ sơ, chờ kết quả, nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Chúng tôi cũng sẽ đại diện gửi hồ sơ lên Sở Y tế của địa phương đó để đề nghị cơ quan nhà nước kiểm tra, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiên kinh doanh thuốc và đạt chuẩn về GDP sẽ có 17 quy trình chuẩn GDP và các danh mục kiểm tra tính thực hành tốt phân phối thuốc.

Nếu quy khách còn bất kỳ thắc mắc nào về điều kiện thành lập công ty phân phối dược phẩm, xin vui lòng liên hệ với công ty Nam Việt Luật nhé.

Điều kiện thành lập công ty phân phối dược phẩm ở TP Hồ Chí Minh
Rate this post