Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không?

Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không? Là thắc mắc của rất nhiều công ty khi tiến hành đổi tên công ty của mình. Sau đây, Nam Việt Luật sẽ tư vấn cho bạn về thủ tục đổi tên công ty và vấn đề sử dụng hóa đơn khi đổi tên công ty.

Thủ tục đổi thay đổi tên công ty

Trước khi tìm hiểu về vấn đề Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không  thì bạn cần nắm rõ thủ tục đổi tên công ty.

Thủ tục đổi thay đổi tên công ty

Nếu thay đổi thông tin đăng ký thuế công ty như: đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, đổi giám đốc nhưng không thay đổi cơ quan Thuế thì đại diện công ty phải tiến hành làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ chuẩn bị để tiến hành thay đổi tên công ty cũng như một số thông tin của công ty như sau:

– Bản chính Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Quyết định thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty.

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy định

Thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không?

Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không?

Trường hợp 1: Thay đổi tên công ty nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế:

Khi tên công ty hoặc địa chỉ công ty thay đổi nhưng mã số thuế và cơ quan thuế vẫn giữ nguyên, công ty muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in sẵn địa chỉ, tên công ty thì tiến hành các bước sau:

+ Đóng dấu tên công ty mới, tên địa chỉ mới vào bên cạnh mục tên, địa chỉ đã in sẵn trên hóa đơn

+ Tiến hành thông báo về việcđiều chỉnh thông tin hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Sau đó, công ty có thể sử dụng ngay hóa đơn đã in trước khi thay đổi tên và địa chỉ.

Trường hợp 2: Thay đổi tên và địa chỉ công ty làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Vậy trường hợp này thì Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không?

Lúc này, công ty có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1: Công ty muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in

Lúc này, công ty cần làm những đầu việc sau:

– Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đến cơ quan thuế nơi quản lý trước.

– Đóng dấu địa chỉ mới và tên công ty mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn.

– Thực hiện gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo mẫu

– Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý mới.

Sau đó, công ty có thể tiếp tục sử dụng ngay hóa đơn rồi.

Lựa chọn 2: Công ty không có nguyện vọng sử dụng hóa đơn đã in:

Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không? Nếu trường hợp công ty không muốn sử dụng hóa đơn cũ, công ty phải hủy các số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng và gửi thông báo kết quả đã hủy hóa đơn với cơ quan thuế quản lý cũ. Đồng thời, phải thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế quản lý mới.

Trên đây là tư vấn chi tiết nhất về đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không? Nếu bạn vẫn còn điều gì chưa rõ, hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật nhé!

Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không?
5 (100%) 1 vote