Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Theo như quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp sẽ được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm đồng thời phải thực hiện việc đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình với cơ quan chức năng. Nếu như trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp mà có muốn mở rộng quy mô kinh doanh của mình thì họ sẽ quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hiện nay, Nam Việt Luật đang là đơn vị cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần cho các doanh nghiệp trên thị trường nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm nhất.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Các bước khi bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Bước 1: Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp sẽ đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Thời gian đến nộp hồ sơ từ thứ Hai đến thứ Sáu mỗi tuần: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể nộp hồ sơ vào thứ bảy với thời gian là từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút buổi sáng.

+ Lấy số thứ tự giải quyết hồ sơ và chờ gọi theo số thứ tự đã lấy.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành công việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Trên giấy biên nhận sẽ có ngày nhận kết quả. Doanh nghiệp căn cứ vào ngày này để đến Phòng Đăng ký kinh doanh nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ bao gồm?

– Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệpdo chủ tịch Hội đồng quản trị ký.

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Biên bản này cần có chữ ký của các cổ đông tham gia cuộc họp và có dấu treo của công ty.

– Doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề yêu cầu cần có vốn pháp định thì sẽ phải nộp kèm thêm một văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề khi làm hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần sẽ phải nộp thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cũng như giấy tờ chứng thực cá nhân có công chứng của người có chứng chỉ hành nghề.

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần
5 (100%) 1 vote