bị cấm thành lập doanh nghiệp

  • Những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

    Những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp – Trước khi thành lập doanh nghiệp các bạn phải biết được mình thuộc đối tượng nào? Có bị cấm thành lập doanh nghiệp hay không? Bởi trong luật doanh nghiệp quy định rõ những đối tượng không được phép thành lập […]


0909608102