Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

  • Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

    Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần tại Nam Việt Luật – Giám đốc chính là người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật và đã được ghi nhận trong điều lệ của công ty, do đó khi thay đổi giám đốc doanh nghiệp công ty cần phải sửa […]


0909608102