doanh nghiệp KHCN

  • Tại sao các doanh nghiệp vẫn e ngại khi thành lập doanh nghiệp KHCN

    Tại sao các doanh nghiệp vẫn e ngại khi thành lập doanh nghiệp KHCN – Các doanh nghiệp chưa thật sự mặn mà khi thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mặc dù hiện nay cả nước có khoản 2.000 doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của doanh nghiệp khoa […]


0909608102