rủi ro pháp lý

  • Những thuận lợi khi không ghi ngành nghề trong đăng ký doanh nghiệp

    Những thuận lợi khi không ghi ngành nghề trong đăng ký doanh nghiệp – Có cần ghi ngành nghề trong đăng ký doanh nghiệp? Đây là một thắc mắc được rất nhiều nhà am hiểu pháp luật và cả Ủy ban Thường vụ tranh luận. Và “không cần ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng […]


0909608102