Thay đổi chủ sở hữu

  • Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

    Trong kinh doanh luôn đòi hỏi bạn phải vận động,  thay đổi chiến lược, thay đổi công ty, phương hướng để phù hợp với điều kiện của thị trường, của nhu cầu hoặc khách hàng cũng như để vượt qua được trở ngại từ các đối thủ. Và như vậy, bạn buộc phải thay đổi giấy […]


  • Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ CHỦ SỞ HỮU   (DO CHUYỂN NHƯỢNG/ TẶNG CHO) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 2.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng […]


  • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ CHỦ SỞ HỮU   (DO CHUYỂN NHƯỢNG/ TẶNG CHO) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 2.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng […]


0909608102