Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh

  • Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

    THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]


  • Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

    THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]
0909608102