Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

  • Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

    THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]


  • Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện công ty cổ phần

    THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]
0909608102