văn phòng đại diện

  • Các trường hợp được miễn thuế môn bài từ năm 2017

    Các trường hợp được miễn thuế môn bài từ năm 2017 – Nhiều trường hợp bắt buộc phải đóng lệ phí môn bài mới đủ điều kiện thành lập công ty. Nhưng trong năm 2017, căn cứ theo Nghị định số 139 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài thì có 7 đối […]


0909608102