Chi nhánh

 • Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Nam Việt Luật

  Ai sẽ là đối tượng được cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài ? thẩm quyền cấp giấy thuốc về cơ quan nào ? quá trình thủ tục cấp phép thành lập chi nhánh công ty diễn ra ra sao? Đó chỉ là một trong rất nhiều những thắc mắc chúng […]


 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo […]


 • Thay đổi người đứng đầu chi nhanh công ty cổ phần

  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi […]


 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ […] • Thay đổi địa chỉ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ  ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo […]


 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty cổ phần

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI CHỈ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ […]


 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi […]


 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH một thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ; 3. Mục lục hồ sơ […]


 • Thay đổi ngành nghề chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ […]


 • Thay đổi ngành nghề chi nhánh công ty cổ phần

  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGHÀNH NGHỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ […]


 • Thay đổi ngành nghề chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi […]


 • Thay đổi ngành nghề chi nhánh công ty TNHH một thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ […]


 • Thay đổi tên chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ […]