Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
văn phòng đại diện ;

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện nếu hồ sơ hợp lệ;

– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện  nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Cần tư vấn thay đổi tên công ty và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được trợ giúp!

Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên
Rate this post