Văn phòng đại diện

 • Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam – thường có thủ tục đơn giản, dễ thực hiện hơn việc thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập các công ty liên doanh. Đây chính là sự lựa chon chủ yếu của các doanh nghiệp nước ngoài […]


 • Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]


 • Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện công ty cổ phần

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]
 • Thay đổi tên văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ […]


 • Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty cổ phần

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ  1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ […]


 • Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục […]


 • Thay đổi tên văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục […]


0909608102