Thay đổi ngành nghề kinh doanh địa điểm kinh doanh CTY TNHH 2 thành viên

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGHÀNH NGHỀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh;

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;

– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ