Thay đổi tên địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Nếu bạn cần thực hiện thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh công ty Cổ phần, vui lòng thực hiện và chuẩn bị hồ sơ theo thông tin được liệt kê dưới đây, các bạn sẽ có thể thực hiện được, tuy nhiên nếu có bất cứ vướng mắc gì  và cần hỗ trợ thực hiện thủ tục dịch vụ vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và thực hiện với mức chi phí thấp nhất!

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh;

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;

– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Liên hệ Nam  Việt Luật để được trợ giúp!

Thay đổi tên địa điểm kinh doanh công ty cổ phần
5 (100%) 2 votes