Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Bạn sở hữu một công ty TNHH một thành viên? Bạn muốn đổi tên công ty mình? Nhưng bạn không biết thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên như thế nào? Ngay sau đây, Nam Việt Luật sẽ tư vấn giúp bạn!

Lưu ý khi làm thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên

Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Trước khi chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên, bạn cần lưu ý các điều sau:

– Không viết tay vào các mẫu thông báo đổi tên công ty.

– Lưu ý khi đặt tên công ty: lựa chọn tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tuyệt đối không trùng với các công ty đã thành lập trước đó.

– Việc thay đổi tên công ty tuyệt đối không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty.

– Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên, công ty sẽ cần tiến hành thủ tục thay đổi con dấu công ty.

Trình tự đổi tên công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Công ty chuẩn bị hồ sơ đổi tên công ty theo quy định.

Bước 2: Công ty đến nộp hồ sơ đổi tên công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ đổi tên của công ty.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, đại diện công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả đổi tên công ty  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua công ty trả kết quả qua Bưu điện.

Hồ sơ đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên với hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi tên công ty TNHH có chữ ký của sở chủ hữu công ty
  • Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên công ty TNHH. Quyết định phải ghi rõ nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký công ty và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự các loại giấy tờ kể trên);

Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính

Việc thành lập công ty cũng như Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên hợp lệ khi đảm bảo đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Tên công ty TNHH 1 thành viên được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
  • Công ty TNHH đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
  • Ngành nghề kinh doanh đúng quy định;
  • Đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh , đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin công ty quốc gia;

Nếu bạn vẫn chưa rõ về Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên, Nam Việt Luật sẵn sàng tư vấn cho bạn!

Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên như thế nào?
5 (100%) 1 vote