Tìm hiểu các loại cổ phần có trong công ty cổ phần

Tìm hiểu các loại cổ phần có trong công ty cổ phần – Trước khi thành lập công ty cổ phần hay góp vốn vào một công ty cổ phần, bạn cần hiểu rõ về cổ phần trong loại hình này để biết  được lợi ích cũng như trách nhiệm của một người góp vốn.

Thế nào là cổ phần?

Căn cứ những quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ phần là phần chia nhỏ nhất số vốn điều lệ của công ty cổ phần được thể hiện cụ thể dưới hình thức cổ phiếu

Mệnh giá – giá trị của cổ phần sẽ do công ty tự quyết định và ghi vào cổ phiếu trừ trường hợp đã quy định trong Luật chứng khoán. Mệnh giá cổ phiếu có thể khác với giá được chào bán của cổ phấn. Giá chào bán của cổ phần sẽ do hội đồng quản trị quyết định nhưng không được thấp hơn giá trị của thị trường tại thời điểm chào bán. Trừ những điểm được quy định tại Điều 125 của Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

  • Cổ phần chào bán lần đầu tiên không được bán cho cổ đông sáng lập
  • Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông sẽ theo đúng tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty
  • Cổ phần chào bán cho những người môi giới, người bảo lãnh thì số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được chấp nhận bởi Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác
  • Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong trường hợp đó sẽ do Điều lệ công ty quy định.

Những loại cổ phần của công ty cổ phần

Hiện nay, mỗi công ty cổ phần được chia thành hai loại cổ phần chủ yếu đó là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

Về cổ phần phổ thông:  Bất kỳ công ty cổ phần nào cũng phải có cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần phổ thông chính là cổ đông phổ thông. Các cổ đông sáng lập thành lập công ty cổ phần bắt buộc phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất là 20% trong tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán

Về cổ phần ưu đãi: Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi, người sở hữu cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi bao gồm:

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là cổ phần có số phiểu biểu quyết có giá trị nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ được quy định cụ thể trong điều lệ công ty.

Và chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và các cổ đông sáng lập trong công ty mới được nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Số cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 02 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời gian được cho phép, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sẽ tự chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

– Cổ phần ưu đãi cổ tức: đây là loại cổ phần được trả cổ tức với mức giá trị cao hơn so với cổ tức hàng năm, bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Và mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng sẽ được ghi nhận trên cổ phiếu.

Cổ tức chính là khoản lợi nhuận ròng mà mỗi cổ phần được trả bằng tiền mặt hoặc bằng các loại tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính. Đối với việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông của công ty cổ phần sẽ chỉ được tiến hành khi công ty kinh doanh có lãi, khi đã hoàn thành mọi quy định, nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật và khi đã trả hết cổ tức đã định, công ty hoàn toàn vẫn có khả năng thanh toán đủ.

Đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến cổ phần của công ty cổ phần. Để có quyết định chuẩn xác khi quyết định thành lập công ty cổ phần, góp vốn vào công ty, thủ tục tư vấn thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty, bạn cần tìm hiểu kỹ nên lựa chọn mua loại cổ phần nào phù hợp nhất cho mình. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn, thắc mắc thì hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn miễn phí.

Hotline: 0128 222 222 9.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

Địa chỉ: 43/58A Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TPHCM
Tel: (84-8) 38.111.020 Fax: 08 3866.7418
Mobile: 0128.2222229
Email: lienhe@namvietluat.com.vn
Website: thanhlapdoanhnghiepvn.vn

[bestwebsoft_contact_form]

Tìm hiểu các loại cổ phần có trong công ty cổ phần
Rate this post