Thay đổi vốn điều lệ công ty

 • Tăng vốn điều lệ bằng cách nào đơn giản nhất?

  Trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp thì bên cạnh việc giảm vốn điều lệ vẫn có rất nhiều công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động của mình. Tăng vốn điều lệ bằng cách nào đơn giản nhất? Bài viết dưới đây của Nam […]


 • Quy định về mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ

  Có thể nói thông tin về vốn điều lệ chính là một trong bốn thông tin chính được ghi trong đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần. Chính vì thế mà khi công ty tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì họ sẽ phải thực hiện điền mẫu thông báo thay đổi vốn […]


 • Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

  THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN (TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh […]


 • Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY  TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay […]


 • Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY  TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều […]


0909608102