Tin tức

 • Hồ sơ, thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

  Hồ sơ thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần Sau khi công ty cổ phần thành lập chi nhánh và đi vào hoạt động một thời gian mà không đạt hiệu quả, mục tiêu kết quả kinh doanh đã đề ra hoặc do muốn cơ chức lại cơ cấu quản lý cho […]


 • Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty

  Vốn điều lệ công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn,doanh nghiệp tư nhân là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ […]


 • Thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  Lý do thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài? Việc thực hiện thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện với rất nhiều lý do,vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là vốn mà công ty […]


 • Thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

  Thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

  Thay đổi giấy phép  kinh doanh doanh nghiệp tư nhân hiện nay có khá nhiều các thủ tục hồ sơ liên quan đến pháp luật t gây  khó khăn cho nhiều người khi muốn làm thủ tục này ,nhiều bạn sẽ càm thấy bế tắc khi không biết phải nên bắt đầu từ đâu,thực hiện […]


 • Giải thể chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

  Lý do giải thể chi nhánh công ty TNHH hai thành viên? Giải thể chi nhánh công ty TNHH hai thành viên khiến bạn  cảm thấy khó khăn khi không biết phải thực hiện ở đâu,hồ sơ bao gồm những gì,để thực hiện việc giải thể chi nhánh  công ty TNHH hai thành viên  sẽ liên quan […]


 • Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

  Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

  Lý do cần thực hiện thực thủ tục thay đổi chủ sở hữudoanh nghiệp tư nhân? Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là một nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam trong giai đoạn thị trường đầy biến động như hiện nay.Với nhiều lý […]


 • Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân

  Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân

  Khi nào cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân? Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân thực hiện khi quá trình sản xuất kinh doanh và đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, cũng như nắm bắt thời cơ kinh doanh, tình hình […]


 • Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

  Lý do cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên? Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên được thực bởi vì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đã góp hoặc huy động vốn khi thành lập công […]


 • Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

  Lý do cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên? Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên là sự tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của công ty của bạn hoặc bạn đang muốn bổ sung thêm ngành […]


 • Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần

  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần

  Lý do cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần? Thủ tục vốn điều lệ công ty cổ phần là  khi quá trình kinh doanh của công ty bạn đang có dấu hiệu phát triển,bạn có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy việc tăng […]


 • Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH một thành viên

  Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH một thành viên

  Lý do cần thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH một thành viên? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty […]


 • Thủ tục thay đổi giám đốc công ty Cổ Phần

  Thủ tục thay đổi giám đốc công ty Cổ Phần

  Lý do thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty Cổ phần? Theo như cấu trúc tổ chức bộ phận công ty cổ phần,giám đốc công ty cổ phần thường sẽ là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.Cho nên với bất kì lý do như thế nào việc thay đổi giám […]


 • Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH hai thành viên

  Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH hai thành viên

  Lý do cần thay đổi giám đốc công ty TNHH hai thành viên? Giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên là người đại diện công ty theo pháp luật,đồng thời là người quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty được ghi nhận trong điều lệ của công […]


 • Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên

  Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên

  Lý do cần phải đổi tên công ty TNHH một thành viên trở lên? Trong quá trình hoạt động kinh doanh bạn cảm thấy tên công ty TNHH một thành viên cũ không còn được phù hợp  thương hiệu định hướng khi phát triển kinh doanh lâu dài đối  hoặc do tên doanh nghiệp cũ […]


0909608102