Articles Posted by the Author:


  • Quy định về việc góp vốn/cơ cấu góp vốn

    Nên có hợp đồng góp vốn với các cá nhân/tổ chức khi thành lập công ty Các thành viên/ cổ đông góp vốn là những người có thể quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những thành viên/ cổ đông đồng lòng, đồng quan điểm, lý tưởng sẽ […]


  • Những điều cần biết về giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

    Bạn là một nhà đầu tư nước ngoài? Bạn muốn đầu tư dự án, đầu tư vào doanh nghiệp hay thành lập công ty? Để thực hiện điều đó, trước tiên bạn cần biết giấy phép đầu tư là gì? Giấy phép kinh doanh có phải là giấy phép đầu tư không? Thủ tục làm […]