Articles Posted by the Author:

 • Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì ?

  Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì ? Thay đổi địa chỉ công ty thì cần phải thực hiện các thủ tục nào ? Để thực hiện các thủ tục đó thì cần chuẩn bị như thế nào về hồ sơ, các giấy tờ cần thiết khác ? Để có thể hỗ trợ các bạn biết rõ hơn về […]


 • Mẫu thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

  Công ty cổ phần khi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy để thay đổi giấy phép cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào ? Mẫu thay đổi địa chỉ công ty cổ phần trong hồ sơ ra sao, được quy định ở đâu […]


 • Hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ công ty

  Các doanh nghiệp, công ty trong qua trình hoạt động có thể thường xuyên việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh. Trong đó có cả việc thay đổi địa chỉ, khi công ty thay đổi địa chỉ phải thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh và sau đó còn phải lưu ý đến việc xử lý hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ công ty để tránh […]


 • Hồ sơ đổi địa chỉ công ty

  Khi công ty muốn thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng thì theo quy định phải thực hiện thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Và để thực hiện thủ tuc thông báo thì việc chuẩn bị hồ sơ đổi địa chỉ công ty là bước quan trọng cần đầu tiên cần phải thưc hiện. Thông qua bài viết này […]


 • Các bước thủ tục thành lập công ty

  Khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta có thể lựa chọn nhiều hình thức như hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp với các loại hình công ty khác nhau. Trong đó khi lựa chọn thành lập công ty nhưng có nhiều người vẫn chưa có hiễu rõ các thủ […]


 • Chi nhánh có vốn điều lệ không ?

  Chi nhánh theo Luật doanh nghiệp định nghĩa là đơn vị phụ thuộc của công ty, có khả năng thực hiện tất cả hay một phần nào đó các chức năng của công ty. Và câu hỏi được đặt ra là chi nhánh có vốn điều lệ không khi nó là đơn vị phụ thuộc của công ty. Thông qua bài viết sau đây Nam […]


 • Bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh

  Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ nhưng vẫn phải cần đăng ký kinh doanh thì mới được phép hoạt động. Trong quá trình hoạt động vì hộ kinh doanh muốn mở rộng thị trường, đối tượng khách hàng mà kinh doanh thêm các ngành nghề khác mà trước đó chưa có đăng ký. Như […] • Trường hợp thay đổi con dấu công ty TNHH một thành viên

  Trường hợp thay đổi con dấu công ty TNHH một thành viên Trong quá trình một công ty hoạt động thì việc thay đổi thông tin thường xuyên có thể xảy ra và tùy theo nội dung thay đổi mà cần tiến hành thay đổi giấy phép kinh doanh. Khi thực hiện thủ tục thay […]


 • Hồ sơ, thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

  Hồ sơ thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần Sau khi công ty cổ phần thành lập chi nhánh và đi vào hoạt động một thời gian mà không đạt hiệu quả, mục tiêu kết quả kinh doanh đã đề ra hoặc do muốn cơ chức lại cơ cấu quản lý cho […]


 • Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty TNHH một thành viên

  Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty TNHH một thành viên Trong quá trình hoạt động công ty TNHH một thành viên luôn luôn có thể xảy ra việc thay đổi thông tin của công ty. Khi có sự thay đổi về thông tin thì đôi khi công ty cần phải làm thủ tục […]