Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

Theo Luật công ty/doanh nghiệp 2014 thì trong nội dung của Giấy chứng nhận thay đổi DK công ty/doanh nghiệp chỉ cần có các thông tin sau: Địa chỉ, tên công ty/doanh nghiệp, thông tin người đứng ra đại diện pháp luật, vốn điều lệ và ngoài ra đối với các công ty/doanh nghiệp TNHH cần có thêm những thông tin về chủ sở hữu của công ty/doanh nghiệp, thông tin của các thành viên góp vốn.

Đối với nội dung về danh sách cổ đông sáng lập, ngành nghề kinh doanh, thông tin để đăng ký thuế sẽ được ghi nhận vào Giấy xác nhận về sự thay đổi của nội dung đăng ký công ty/doanh nghiệp do Phòng ĐK kinh doanh cấp.

Một số vấn đề cần lưu ý như sau:

Đầu tiên muốn thay đổi về ngành nghề trong kinh doanh, cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần, thay đổi các thông tin về thuế công ty/doanh nghiệp thì chỉ được Phòng DK kinh doanh cấp phát Giấy xác nhận về sự thay đổi của nội dung đăng ký công ty/doanh nghiệp.

Tiếp đến nếu muốn thay đổi địa chỉ công ty/doanh nghiệp, thay đổi tên công ty/doanh nghiệp, thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật, thay đổi về vốn điều lệ công ty/doanh nghiệp, thay đổi về thành viên công ty/doanh nghiệp TNHH trong quá trình chuyển nhượng vốn, thay đổi chủ sở hữu của công ty/doanh nghiệp TNHH một thành viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty/doanh nghiệp mới từ phòng DK kinh doanh.

Nếu công ty/doanh nghiệp phải khắc lại con dấu khi thay đổi nội dung DK kinh doanh có thể hiện trên mẫu con dấu của công ty/doanh nghiệp. Vì vậy khi khắc con dấu của các công ty/doanh nghiệp không nên ghi nhận quận, huyện vào như mẫu con dấu cũ để tránh trường hợp khi chuyển trụ sở khác quận lại phải đi đổi con dấu của công ty/doanh nghiệp.

Ngoài ra công ty/doanh nghiệp cần phải xuất trình những tài liệu có liên quan đến việc thay đổi nội dung trên giấy phép DK kinh doanh như: có sự thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật, thành viên công ty/doanh nghiệp, cổ đông sáng lập công ty/doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty/doanh nghiệp cần phải cung cấp lại bản sao có công chứng đầy đủ của thẻ căn cước công dân, chứng minh thư hay hộ chiếu mà còn hiệu lực của người mới.

Ngoài những việc quy định về tài liệu cần có trong hồ sơ ĐK kinh doanh sẽ có thêm quy định trong vòng 10 ngày tính từ ngày mà công ty/doanh nghiệp thông qua việc thay đổi sẽ cần phải thông báo đến phòng ĐK kinh doanh. Khi đó thời gian đã ghi nhận trên hồ sơ cũng là một điểm quan trọng để xem xét về hồ sơ thay đổi giấy phép KD có hợp lệ hay không.

Về thủ tục thay đổi giấy ĐK kinh doanh gồm có:

1/ Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy ĐK kinh doanh cần kèm theo các tài liệu và giấy tờ có liên quan đến những thủ tục thay đổi giấy ĐK kinh doanh.

2/ Tiến hành nộp hồ sơ theo một trong những hình thức sau:

Tiến hành theo quy trình nộp hồ sơ thông qua mạng điện tử ở Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty/doanh nghiệp.

Đến trực tiếp Phòng ĐK kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ công ty/doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh để nộp hồ sơ.

Ở Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện nay, Công ty/doanh nghiệp khi thực hiện những thủ tục để thay đổi ĐK kinh doanh sẽ cần phải tiến hành thêm 1 bước nữa đó là ĐK nộp hồ sơ thông qua mạng Internet một cách cụ thể như:

* Tiến hành nộp hồ sơ thông qua mạng tại cổng thông tin ĐT quốc gia khi hồ sơ đã được chấp nhận một cách hợp lệ và mang bản gốc nộp lên sở kế hoạch đầu tư để đối chiếu.

* Khi đã có thông báo về việc nộp online hợp lệ, cần phải mang bản gốc đến Phòng ĐK kinh doanh để nộp và nhận kết quả.

3/ Tiến hành nhận kết quả:

Bộ hồ sơ nếu được hợp lệ và đầy đủ thông tin thì sẽ nhận được kết quả theo pháp luật quy định.

Tất cả các thông tin trên, Công ty Nam Việt Luật chúng tôi hy vọng có thể giúp ích cho các khách hàng. Thực tế việc thực hiện những thủ tục thay đổi giấy ĐK kinh doanh tiến hành gặp phải nhiều khó khăn và rất phức tạp. Chính vì thấu hiểu điều này nên Nam Việt Luật chúng tôi có cung cấp cho quý khách các dịch vụ để thực hiện về thủ tục thay đổi giấy ĐK kinh doanh với các ưu đãi lớn và cam kết sẽ mang lại hiệu quả cho quý khách.

Thông tin về dịch vụ thực hiện những thủ tục thay đổi giấy ĐK kinh doanh:

Trong khi tiến hành ký kết hợp đồng về thay đổi ĐK kinh doanh tại Nam Việt Luật, khách hàng sẽ được hỗ trợ về những vấn đề sau:

1/ Tư vấn và hướng dẫn khách hàng về những thủ tục và điều kiện để thay đổi giấy ĐK kinh doanh.
2/ Hỗ trợ và soạn thảo để hoàn thiện về hồ sơ thay đổi ĐK kinh doanh trước khi đến Phòng ĐK kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư để nộp.
3/ Sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành khiếu nại, rút, nộp và nhận kết quả của hồ sơ thay đổi ĐK kinh doanh tại Phòng ĐK kinh doanh.
4/ Tiến hành theo dõi các tiến trình xử lý và sẽ thông báo về tiến trình xử lý hồ sơ đã được nộp.
5/ Hỗ trợ nhận giấy chứng nhận ĐK kinh doanh đã được thay đổi tại Phòng ĐK kinh doanh.
6/ Tiến hành khắc dấu cho công ty/doanh nghiệp (khi cần).
7/ Hỗ trợ nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty/doanh nghiệp (khi cần).
8/ Trong trường hợp muốn phải đổi tên công ty/doanh nghiệp thì sẽ phải làm lại dấu của công ty/doanh nghiệp và đăng bố cáo ở cổng thông tin ĐT quốc gia trong thời hạn là 03 ngày làm việc.
9/ Sau khi thực hiện những nội dung thay đổi về giấy phép ĐK kinh doanh sẽ tiến hành đăng bố cáo thông tin của công ty/doanh nghiệp.
10/ Thực hiện và tư vấn về các công việc sau khi kết quả được nhận được.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến các vấn đề liên quan đến pháp lý hay các thủ tục về việc thay đổi giấy ĐK kinh doanh.

Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.
5 (100%) 1 vote