Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty Nam Việt Luật

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty tại Nam Việt Luật

Doanh nghiệp cần biết vốn điều lệ công ty là gì? Khi thay đổi vốn điều lệ công ty cần thực hiện những thủ tục gì?Vốn điều lệ công ty là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc là cam kết góp trong một thời gian nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty. Vốn điều lệ được xem là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của tất cả các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với bản thân doanh nghiệp. Việc thay đổi vốn điều lệ công ty thường bắt nguồn từ việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong và ngoài công ty với nhau. Quá trình chuyển nhượng này phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam.

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi vốn điều lệ của công ty xin liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn hoàn toàn miễn phí 24/24. Chúng tôi xin cam kết sẽ phục vụ Quý doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất.

Quy trình tiến hành hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty bao gồm:

  • Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký)
  • Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ do Hội đồng thành viên ( Chủ tịch hội đồng thành viên sẽ ký biên bản). Quyết định phải được ghi rõ những nội dung cần sửa đổi trong Điều lệ của doanh nghiệp.
  • Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ do Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp). Biên bản phải được ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
  • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (chỉ áp dụng đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty cổ phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính bắt buộc phải được xác nhận của bên kiểm toán độc lập;
  • Bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếcủa doanh nghiệp;

Ngoài ra công ty chúng tôi còn giảm giá cho các dịch vụ khác tiếp theo như: thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật  — thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty.

Nếu có nhu cầu tư vấn. Hãy liên hệ Nam Việt Luật thông qua tổng đài tư vấn khách hàng dưới chân website và trên đầu website.

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty Nam Việt Luật
5 (100%) 1 vote