• Home »
  • Tin tức »
  • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH chính xác nhất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH chính xác nhất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH được coi là một văn bản vô cùng quan trọng bên cạnh hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất và chính xác. Tuy nhiên, có khá nhiều người còn chưa nắm được rõ điều kiện chuyển nhượng góp vốn mà doanh nghiệp cần đáp ứng để có thể công nhận người được nhận chuyển nhượng mới sẽ trở thành cổ đông, thành viên mới của công ty như trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều kiện để chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH hoàn tất

Việc chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH chỉ được coi là đã hoàn thành nếu như Phòng đăng ký kinh doanh xác nhận cho công ty TNHH bạn đồng thời công ty của bạn cũng đã chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đối với thành viên mới, cổ đông mới theo luật doanh nghiệp. Điều kiện cần đáp ứng như sau:

  • Việc chuyển nhượng vốn góp cần phải thực hiện theo đúng quy định về tỷ lệ % và được Hội đồng thành viên và thành viên thông qua trong cuộc họp công ty

  • Người được nhận vốn góp không phải là công chức, viên chức hay thuộc những trường hợp được quy định tại Điều 18 của Luật doanh nghiệp
  • Việc chuyển nhượng vốn góp phải dựa trên mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH chính xác nhất. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cần được công chứng và chứng thực
  • Các thành viên có liên quan cần hoàn thành nghĩa vụ thanh toán số tiền vốn góp mua
  • Công ty TNHH cần hoàn thành các thủ tục về thay đổi đăng ký kinh doanh và thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước liên quan
  • Công ty cần phải cấp giấy chứng nhận vốn góp cho các thành viên công ty

Nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên công ty TNHH

Theo quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014 đó là sau khi công ty tiếp nhận phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH thì sẽ phải tiến hành cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên đó. Nếu trong trường hợp chuyển nhượng vốn góp hay tiếp nhận vốn góp của thành viên khác của công ty góp thêm thì trong vòng 10 ngày, công ty sẽ phải đến Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với các thông tin của các thành viên vốn góp mới.

Trên đây là những ý kiến chia sẻ cho bạn đọc nắm được sự cần thiết của mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH cũng như những điều kiện để chuyển nhượng vốn góp và nghĩa vụ mà công ty phải thực hiện sau khi nhận hoặc chuyển nhượng phần vốn góp. Nếu có thắc mắc gì, bạn có thể liên hệ với Nam Việt Luật để nhận được sự hỗ trợ chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất nhé.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH chính xác nhất
5 (100%) 1 vote