Mẫu thông báo thành lập chi nhánh mới nhất

Để mở rộng cho quy mô kinh doanh và phát triển doanh nghiệp của mình, các doanh nghiệp sẽ chọn cách mở thêm chi nhánh mới. Và khi quyết định mở chi nhánh doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần sử dụng mẫu thông báo thành lập chi nhánhmột trong những văn bản vô cùng quan trọng trong hồ sơ mở chi nhánh của một doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của công ty, không có tư cách pháp nhân, hoạt động dựa trên nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp và chịu sự thừa ủy quyền của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty sẽ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh của công ty sẽ có quyền thực hiện các nghiệp vụ, các công nghiệp của doanh nghiệp, chính vì thế mà khi thành lập chi nhánh doanh nghiệp thì chi nhánh này sẽ phải có ngành nghề phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập chi nhánh

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh trong nước và nước ngoài. Trong một tỉnh thành, doanh nghiệp cũng có quyền đặt một hoặc nhiều chi nhánh để hoạt động.

Khi muốn lập chi nhánh mới, doanh nghiệp cần gửi bộ hồ sơ xin thành lập chi nhánh, trong đó có mẫu thông báo thành lập chi nhánh và gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.

Thủ tục thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm những giấy tờ sau:

  • Thông báo thành lập chi nhánh của doanh nghiệp
  • Bản sao biên bản họp và quyết định thành lập chi nhánh của doanh nghiệp
  • Bản sao chứng thực các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh

Sau khi đã có đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi mà doanh nghiệp muốn lập chi nhánh. Cơ quan này sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Nếu như doanh nghiệp bị từ chối cấp văn bản này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phải tiến hành thông báo cho doanh nghiệp lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Sau khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp sẽ phải gửi thông tin cho phòng đăng ký kinh doanh tại nơi mà trụ sở chính của doanh nghiệp đặt để xin cấp giấy đăng ký kinh doanh mới.

Đối với việc lập chi nhánh tại nước ngoài thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo đúng luật pháp của nước đó. Và mẫu thông báo thành lập chi nhánh tại nước ngoài cũng sẽ giống thành lập chi nhánh trong nước.

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh mới nhất
Rate this post