bổ sung ngành nghề kinh doanh online

  • Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

    Theo như quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp sẽ được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm đồng thời phải thực hiện việc đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình với cơ quan chức năng. Nếu như trong quá trình hoạt động của mình, […]


0909608102