bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh

  Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ nhưng vẫn phải cần đăng ký kinh doanh thì mới được phép hoạt động. Trong quá trình hoạt động vì hộ kinh doanh muốn mở rộng thị trường, đối tượng khách hàng mà kinh doanh thêm các ngành nghề khác mà trước đó chưa có đăng ký. Như […]


 • Quy định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

  Công ty bạn muốn mở rộng lĩnh vực, mở rộng kinh doanh? Công ty bạn muốn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh? Nhưng bạn lại không nắm được các quy định, không biết hồ sơ cần chuẩn bị những gì và thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ra sao? Hãy cùng […]


 • Thủ tục bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể

  Bạn hoạt động kinh doanh theo loại hình hộ kinh doanh? Hiện nay bạn muốn mở rộng thêm một hoặc một số ngành nghề kinh doanh nữa. Nhưng bạn không biết phải tiến hành như thế nào? Cần những loại giấy tờ gì và thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể […]


 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng

  Công ty sau khi thành lập và đi vào hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với thị trường cộng với nhu cầu từ khách hàng nên công ty rất cần tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lúc […]