chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế không

  • Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế hay không?

    Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định thành viên là công ty TNHH có quyền chuyển nhượng toàn bộ hay một phần vốn góp của mình đến cá nhân hay tổ chức khác. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế hay không? Chúng ta […]


0909608102