Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

  • Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

    Do nhu cầu mở rộng hoặc có thể thu hẹp lĩnh vực kinh doanh mà công ty có thể bổ sung hay cắt giảm ngành nghề kinh doanh trên giấy phép kinh doanh. Công ty cần biết được ngành nghề kinh doanh nào phù hợp với quy định pháp luật, ngành nghề nào là ngành […]


0909608102