quy định về tăng vốn điều lệ công ty tnhh

  • Hướng dẫn quy định về tăng vốn điều lệ công ty TNHH

    Chúng ta hãy cùng tìm hiểu quy định về tăng vốn điều lệ công ty TNHH thông qua tình huống sau nhé. Tình huống được đưa ra như sau: Một công ty TNHH thành lập từ năm 2008 với mức vốn điều lệ là 2 tỷ. Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu kinh doanh […]
  • Quy định về mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ

    Có thể nói thông tin về vốn điều lệ chính là một trong bốn thông tin chính được ghi trong đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần. Chính vì thế mà khi công ty tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì họ sẽ phải thực hiện điền mẫu thông báo thay đổi vốn […]0909608102