thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo thông tư 39

  • Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không?

    Đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn hay không? Là thắc mắc của rất nhiều công ty khi tiến hành đổi tên công ty của mình. Sau đây, Nam Việt Luật sẽ tư vấn cho bạn về thủ tục đổi tên công ty và vấn đề sử dụng hóa đơn khi đổi […]


0909608102