thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

  • Thủ tục bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể

    Bạn hoạt động kinh doanh theo loại hình hộ kinh doanh? Hiện nay bạn muốn mở rộng thêm một hoặc một số ngành nghề kinh doanh nữa. Nhưng bạn không biết phải tiến hành như thế nào? Cần những loại giấy tờ gì và thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể […]


0909608102