Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì ?

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì ? Thay đổi địa chỉ công ty thì cần phải thực hiện các thủ tục nào ? Để thực hiện các thủ tục đó thì cần chuẩn bị như thế nào về hồ sơ, các giấy tờ cần thiết khác ?

Để có thể hỗ trợ các bạn biết rõ hơn về các vấn để trên liên quan đến thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì thì mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Nam Việt Luật nhé !

Quy định về thay đổi địa chỉ công ty

Theo quy định tại Điều 40 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì khi công ty có sự thay đổi địa chỉ phải thực hiện các thủ tục bên cơ quan thuế và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nội dung thông báo gồm có :

– Tên công ty, mã số kinh doamh.

– Tên cơ quan cấp giấy phép và ngày tháng năm cấp giấy phép.

– Nội dung thay đổi địa chỉ công ty : địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

– Họ tên, chữ ký đại diện pháp luật.

Thủ tục thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì thì việc đầu tiên luôn bắt buộc là thay đổi giấy phép kinh doanh.

Bằng cách thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và thủ tục được thực hiện theo các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chuẩn bị sẽ tương ứng với từng loại hình công ty khác nhau

Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV

  • Thông báo thay đổi thông tin địa chỉ công ty.
  • Quyết định đổi địa chỉ.

Công ty hợp danh, TNHH 2 TV

  • Thông báo thay đổi thông tin địa chỉ công ty.
  • Biên bản họp của HĐTV về thay đổi địa chỉ.
  • Quyết định đổi địa chỉ của HĐTV.

Công ty cổ phần

  • Thông báo thay đổi thông tin địa chỉ công ty.
  • Biên bản họp của HĐQT về thay đổi địa chỉ.
  • Quyết định đổi địa chỉ của HĐQT.

2. Nộp hồ sơ

Để nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty thì cần đến Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố và tại Phòng đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ cho các chuyên viên.

Các chuyên viên tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ đúng theo quy định sẽ trả Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.

3. Lấy kết quả

Dựa trên ngày hẹn lấy kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ mà doanh nghiệp đến nhận giấy phép mới với thông tin địa chỉ mới.

4. Làm con dấu, thông báo dấu

Nếu địa chỉ thay đổi dẫn đến thay đổi thông tin trên con dấu thì doanh nghiệp phải làm dấu tròn mới.

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu để con dấu tròn mới có hiệu lực theo quy định pháp luật.

5. Đăng bố cáo

Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng bố cáo thông tin kinh doanh khi có sự thay đổi thông tin.

Bước này hiện nay sẽ do Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cho doanh nghiệp và phải có đóng phí ở bước nộp hồ sơ.

Phòng đăng ký kinh doanh sau khi cấp giấy phép mới sẽ cập nhật thông tin thay đổi của công ty lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty <<

Thủ tục thông báo cho cơ quan thuế

Việc tiếp theo khi thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì là thông báo cho cơ quan thuế khi có sự thay đổi địa chỉ đến quận/huyện khác hoặc đến tỉnh/thành phố khác.

Thay đổi địa chỉ đến quận/huyện khác

– Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh và nhận giấy phép mới theo hướng dẫn ở trên thì doanh nghiệp thông báo đầu tiên là cho Chi cục thuế quản lý ở địa chỉ cũ.

– Hồ sơ để thông báo gồm :

Thông báo thay đổi thông tin thuế ( mẫu 08-MST trong Thông tư 95/2016/TT-BTC ).

Giấy phép mới ( bản photo ).

– Tiếp theo sau khi nhận hồ sơ, cán bộ thuế sẽ kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp nộp các báo cáo thuế cần thiết theo quy định để được chuyển cơ quan thuế.

– Khi đã hoàn thành các yêu cầu thì Chi cục thuế quản lý ở địa chỉ cũ sẽ trả kết quả bằng mẫu 09-MST trong Thông tư 95/2016/TT-BTC : “Thông báo NNT chuyển địa chỉ kinh doanh” cho doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp đem mẫu 09 này đến nộp cho Chi cục thuế quản lý ở địa chỉ mới là hoàn tất chuyển thuế.

Thay đổi địa chỉ đến tỉnh/thành phố khác

Ở trường hợp này các công việc cần thực hiện cũng giống thay đổi khác quận/huyện nhưng trình tự thay đổi một chút.

Đó là :

– Doanh nghiệp thông báo thay đổi địa chỉ cho Chi cục thuế quản lý ở địa chỉ cũ trước.

– Khi nhận được mẫu 09 mới thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp chuyển đến.

– Sau khi có giấy phép mới thì mới thông báo cho Chi cục thuế quản lý ở địa chỉ mới.

Trên đây là nội dung cơ bản của bài viết Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì ?

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết -> Hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ công ty.

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì ?
5 (100%) 1 vote