Thay đổi giấy phép

 • Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất.

  Hiện nay thì việc đặt địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần không chỉ làm ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh mà còn có liên quan đến những yếu tố về pháp lý trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Cũng chính vì thế mà khi […]


 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận cần những gì?

  Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận cần những gì?

  Theo những yêu cầu về hoạt động kinh doanh thì công ty muốn thực hiện thay đổi địa chỉ của trụ sở ở trong cùng 01 thành phố, tỉnh nhưng mà khác quận thì nội dung bài viết mà Công ty Nam Việt Luật nêu ra sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc đối […]


 • Thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh của công ty cần những gì ?

  Thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh của công ty cần những gì ?

  Chi nhánh chính là đơn vị phụ thuộc của công ty và có nhiệm vụ tiến hành toàn bộ hay 01 phần của chức năng trong công ty bao gồm cả chức năng về đại diện dựa vào sự ủy quyền. Các ngành nghề kinh doanh thuộc chi nhánh cần phải đúng với các ngành […]


 • Thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới nhất.

  Thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới nhất.

  Kinh doanh về dịch vụ lữ hành là việc tổ chức, bán và xây dựng thực hiện toàn bộ hay một phần của chương trình về du lịch cho khách. Trong các hoạt động về kinh doanh lữ hành nói chung và về lữ hành quốc tế nói riêng ngày càng trở nên được phổ […]


 • Thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Trong nên kinh tế hiện nay thì hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ thường hay phát sinh ra các vấn đề một cách khác nhau và sẽ khiến doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện thay đổi các chiến lược về kinh doanh, cơ cấu, quy mô nhằm mục đích để phù hợp […]


 • Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty thì giấy phép kinh doanh đóng vai trò chủ đạo và quan trọng nhất, đối với việc doanh nghiệp/công ty thay đổi về giấy phép kinh doanh cần phải thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ theo quy đinh. Công ty Nam Việt Luật […]


 • Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng mới nhất.

  Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng mới nhất.

  Doanh nghiệp/công ty sau khi được thành lập và đã đi vào hoạt động, bởi vì có rất nhiều lý do khác nhau với mục đích nhằm đáp ứng những yêu cầu về hoạt động kinh doanh để [hù hợp với nhu cầu của thị trường, khách hàng mà các doanh nghiệp/công ty cần phải […]


 • Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Hiện nay, trong tình hình kinh tế đang khủng hoảng thì công ty/doanh nghiệp nếu muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình cần phải luôn luôn thay đổi, vận động và cập nhật nhằm phù hợp với thay đổi về nhu cầu của khách hàng cũng như sự biến động của […]


 • Các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Ngày nay, trong các quá trình hoạt động và điều kiện của doanh nghiệp/công ty cũng như các nhu cầu kinh doanh thì luôn luôn có những thay đổi để phù hợp đối với tình hình thị trường hiện nay. Cũng chính vì thế mà về nhu cầu để thay đổi các điều kiện hoạt […]


 • Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Theo Luật công ty/doanh nghiệp 2014 thì trong nội dung của Giấy chứng nhận thay đổi DK công ty/doanh nghiệp chỉ cần có các thông tin sau: Địa chỉ, tên công ty/doanh nghiệp, thông tin người đứng ra đại diện pháp luật, vốn điều lệ và ngoài ra đối với các công ty/doanh nghiệp TNHH cần […]


 • Bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  Bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

  1. Chi tiết trình tự các bước thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký khi thay đổi thủ tục tiến hành thành lập công ty/doanh nghiệp: – Tiếp nhận những thông tin hoặc yêu cầu của khách hàng về nội dung trong đăng ký khi thay đổi về giấy phép kinh doanh. – Ngay sau […]


 • Mẫu thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

  Công ty cổ phần khi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy để thay đổi giấy phép cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào ? Mẫu thay đổi địa chỉ công ty cổ phần trong hồ sơ ra sao, được quy định ở đâu […]


 • Hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ công ty

  Các doanh nghiệp, công ty trong qua trình hoạt động có thể thường xuyên việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh. Trong đó có cả việc thay đổi địa chỉ, khi công ty thay đổi địa chỉ phải thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh và sau đó còn phải lưu ý đến việc xử lý hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ công ty để tránh […]


 • Hồ sơ đổi địa chỉ công ty

  Khi công ty muốn thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng thì theo quy định phải thực hiện thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Và để thực hiện thủ tuc thông báo thì việc chuẩn bị hồ sơ đổi địa chỉ công ty là bước quan trọng cần đầu tiên cần phải thưc hiện. Thông qua bài viết này […]