Thay đổi giấy phép • Thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 2019.

  Thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 2019.

  Kinh doanh về dịch vụ lữ hành là việc tổ chức, bán và xây dựng thực hiện toàn bộ hay một phần của chương trình về du lịch cho khách. Trong các hoạt động về kinh doanh lữ hành nói chung và về lữ hành quốc tế nói riêng ngày càng trở nên được phổ […]


 • Thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh 2019.

  Thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh 2019.

  Trong nên kinh tế hiện nay thì hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ thường hay phát sinh ra các vấn đề một cách khác nhau và sẽ khiến doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện thay đổi các chiến lược về kinh doanh, cơ cấu, quy mô nhằm mục đích để phù hợp […]


 • Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty thì giấy phép kinh doanh đóng vai trò chủ đạo và quan trọng nhất, đối với việc doanh nghiệp/công ty thay đổi về giấy phép kinh doanh cần phải thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ theo quy đinh. Công ty Nam Việt Luật […]


 • Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng 2019.

  Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng 2019.

  Doanh nghiệp/công ty sau khi được thành lập và đã đi vào hoạt động, bởi vì có rất nhiều lý do khác nhau với mục đích nhằm đáp ứng những yêu cầu về hoạt động kinh doanh để [hù hợp với nhu cầu của thị trường, khách hàng mà các doanh nghiệp/công ty cần phải […]


 • Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Hiện nay, trong tình hình kinh tế đang khủng hoảng thì công ty/doanh nghiệp nếu muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình cần phải luôn luôn thay đổi, vận động và cập nhật nhằm phù hợp với thay đổi về nhu cầu của khách hàng cũng như sự biến động của […]


 • Các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Ngày nay, trong các quá trình hoạt động và điều kiện của doanh nghiệp/công ty cũng như các nhu cầu kinh doanh thì luôn luôn có những thay đổi để phù hợp đối với tình hình thị trường hiện nay. Cũng chính vì thế mà về nhu cầu để thay đổi các điều kiện hoạt […]


 • Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Theo Luật công ty/doanh nghiệp 2014 thì trong nội dung của Giấy chứng nhận thay đổi DK công ty/doanh nghiệp chỉ cần có các thông tin sau: Địa chỉ, tên công ty/doanh nghiệp, thông tin người đứng ra đại diện pháp luật, vốn điều lệ và ngoài ra đối với các công ty/doanh nghiệp TNHH cần […]


 • Bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  Bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh 2019.

  1. Chi tiết trình tự các bước thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký khi thay đổi thủ tục tiến hành thành lập công ty/doanh nghiệp: – Tiếp nhận những thông tin hoặc yêu cầu của khách hàng về nội dung trong đăng ký khi thay đổi về giấy phép kinh doanh. – Ngay sau […]


 • Mẫu thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

  Công ty cổ phần khi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy để thay đổi giấy phép cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào ? Mẫu thay đổi địa chỉ công ty cổ phần trong hồ sơ ra sao, được quy định ở đâu […]


 • Hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ công ty

  Các doanh nghiệp, công ty trong qua trình hoạt động có thể thường xuyên việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh. Trong đó có cả việc thay đổi địa chỉ, khi công ty thay đổi địa chỉ phải thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh và sau đó còn phải lưu ý đến việc xử lý hóa đơn sau khi thay đổi địa chỉ công ty để tránh […]


 • Hồ sơ đổi địa chỉ công ty

  Khi công ty muốn thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng thì theo quy định phải thực hiện thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Và để thực hiện thủ tuc thông báo thì việc chuẩn bị hồ sơ đổi địa chỉ công ty là bước quan trọng cần đầu tiên cần phải thưc hiện. Thông qua bài viết này […]


 • Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

  Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

  Hiện nay nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa. Điều đó cho thấy doanh nghiệp muốn tồn tại bền vững, lâu dài thì phải luôn thay đổi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, yêu cầu của khách hàng. Muốn thay đổi kinh doanh đầu […]