địa điểm kinh doanh

  • Thay đổi tên địa điểm kinh doanh công ty TNHH một thành viên

    THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục […]


0909608102