Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất.

Hiện nay thì việc đặt địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần không chỉ làm ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh mà còn có liên quan đến những yếu tố về pháp lý trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Cũng chính vì thế mà khi thực hiện Chuyển đổi địa chỉ của công ty cổ phần sẽ cần phải thực hiện đầy đủ những thủ tục dựa vào quy định theo pháp luật đang hiện hành.

Nội dung pháp luật đã quy định đối với địa chỉ của công ty là địa điểm để liên lạc của công ty ở trong lãnh thổ tại Việt Nam, thông tin địa chỉ sẽ được xác định bao gồm: số nhà, hẻm, ngách, phố, ngõ phố, đường hay xóm, thôn, xã, ấp, thị trấn, phường, quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc thành phố, tỉnh trực thuộc tại trung ương, thư điện tử, số fax và số ĐT (nếu có).

Địa chỉ của công ty cũng là nơi để thực hiện những giao dịch với các đối tác và tiến hành những công việc có liên quan tới việc quản lý của doanh nghiệp, đồng thời cũng là địa chỉ để liên hệ của những cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý. Do đó, khi đã quyết định thực hiện Chuyển đổi địa chỉ của công ty thì doanh nghiệp cũng sẽ cần cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Về trình tự thủ tục Chuyển đổi địa chỉ của công ty cổ phần có sự khác nhau và phụ thuộc trong việc có thay đổi đối với cơ quan quản lý của thuế một cách trực tiếp hay là không.

I/ Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần như sau:

_ Trước khi tiến hành đăng ký việc Chuyển đổi địa chỉ của mình thì doanh nghiệp sẽ phải tiến hành những thủ tục đến cơ quan của thuế có liên quan trong việc chuyển đổi địa chỉ dựa vào quy định theo pháp luật đối với thuế.

_ Người được đại diện pháp luật cho công ty sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện đăng ký việc Chuyển đổi địa chỉ của công ty với thời gian trong vòng 10 ngày tính từ ngày có sự thay đổi.

_ Trong trường hợp khi Chuyển đổi địa chỉ của công ty cổ phần qua thành phố, tỉnh trực thuộc tại Trung ương mà khác nơi công ty đã thực hiện đăng ký thì công ty cần gửi bản Thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mà dự định đặt địa chỉ mới, kèm theo bản Thông báo cần phải có giấy tờ sau:

+ Danh sách của người được đại diện dựa vào sự ủy quyền từ cổ đông là tổ chức của nước ngoài, cổ đông là nhà đầu tư của nước ngoài, cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần.

+ Bản sao phải hợp lệ của Điều lệ doanh nghiệp đã được sửa đổi.

+ Bản Quyết định và kèm theo bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ Đại HĐ cổ đông trong công ty cổ phần.

_ Trong trường hợp khi Chuyển đổi địa chỉ của công ty cổ phần tới nơi khác ở trong phạm vi thuộc thành phố, tỉnh trực thuộc tại Trung ương ở nơi mà công ty đã thực hiện đăng ký thì công ty cần phải gửi bản Thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính và kèm theo bản Thông báo cần phải có bản Quyết định, bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ Đại HĐ cổ đông trong công ty cổ phần.

Chú ý: đối với bản Quyết định và biên bản cuộc họp cần phải ghi rõ các nội dung đã được sửa đổi ở trong Điều lệ của doanh nghiệp.

_ Doanh nghiệp thực hiện nộp trực tiếp hồ sơ về đăng ký việc thay đổi nội dung của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp ở Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính hay Người được đại diện pháp luật thực hiện nộp hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp trên mạng điện tử dựa vào quy trình qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Khi đã nhận bản Thông báo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ở nơi mà công ty dự định đặt làm địa chỉ mới sẽ cấp Giấy biên nhận và kiểm tra về tính hợp lệ đối với hồ sơ sau đó cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp cho công ty và tiến hành gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mà trước đây công ty đã thực hiện đăng ký.

II/ Nội dung hồ sơ để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần:

_ Bản thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp (dựa vào Thông tư 02/2019/TT_BKHĐT ở Phụ lục số II_1).

_ Số lượng về hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ.

_ Thời hạn để giải quyết là trong vòng 03 ngày làm việc tính từ khi đã nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ.

_ Về lệ phí nộp:

+ 100.000 vnđ/ lần với những hồ sơ được nộp trực tiếp ở Phòng Đăng ký kinh doanh (khi nộp ở thời điểm được nộp hồ sơ).
+ Miễn phí với những hồ sơ thực hiện đăng ký trên mạng điện tử dựa vào Thông tư 130/2017/TT_BTC.

 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất.
5 (100%) 1 vote