• Home »
  • Tin tức »
  • Xử lý như nào đối với trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả?

Xử lý như nào đối với trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả?

Xử lý như nào đối với trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả? – Hồ sơ doanh nghiệp của bạn là giả? Bạn muốn giải thể công ty nhưng lại không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Vậy sẽ bị xử lý như thế nào đối với trường hợp này.

Xử lý như nào đối với trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả?

Bạn phải đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành thành lập doanh nghiệp và khi doanh nghiệp bạn khó khăn, không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh buộc phải giải thế bạn cũng phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Nhưng khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của bạn bị phát hiện là giả thì doanh nghiệp của bạn sẽ bị xử lý như thế nào? Công ty Nam Việt Luật xin cung cấp thông tin để quý khách nắm được khi công ty mình nằm trong trường hợp này.

Trước tiên bạn cần nắm được “ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp giả mạo” là gì?

Đây là hồ sơ được kê khai thông tin nhưng không đúng với quy định của pháp luật, không đúng với những nội dung mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Đơn vị của bạn sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập, bị buộc phải giải thể công ty hoặc phải tiến hành thành lập tổ chức khác tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư.

Xử lý như nào đối với trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả?

Có hai cách xử lý thường được áp dụng đối với trường hợp hồ sơ thành lập doanh nghiệp là giả.

Cách thứ nhất: Khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là giả mạo thì phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư sẽ gửi thông báo bằng văn bản các thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp bạn và đồng thời ra quyết định thu hồi giấy chứng thực đăng ký của tổ chức

Cách thứ hai: Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tiến hành thộng báo đổi mới nội dung đăng ký nhưng là giả mạo, sai trái thì phòng Đăng ký kinh doanh sẽ công bố các thông tin trên về hành vi vi phạm của tổ chức và hủy bỏ các thông tin sai đó, khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký đơn vị được cấp trên cơ sở giấy tờ hợp lệ trong thời gian gần nhất, đồng thời liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật.

Hành vi giả mạo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh bắt buộc doanh nghiệp của bạn sẽ bị giải thể. Khi tổ chức bạn được thành lập đăng ký lại hồ sơ giải thể công ty thì doanh nghiệp của bạn sẽ phải thực hiện bắt buộc một trong hai cách yếu tố trên, sao cho thực hiện đúng với quy định về giải thể doanh nghiệp của pháp luật.

Xử lý như nào đối với trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả?
Rate this post